ความคิดสร้างสรรค์ที่คุณไม่สามารถปล่อยให้เสียเปล่าได้ 

ความคิดสร้างสรรค์ที่คุณไม่สามารถปล่อยให้เสียเปล่าได้ 

และพวกเขาจะให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข และความร่วมมือ รวมถึงในด้านความซื่อสัตย์ หากพวกเขาได้รับความเอาใจใส่ พื้นที่ และความเคารพขั้นตอนที่สองเชิงตรรกะคือการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือสาธารณะที่รัฐบาลส่วนใหญ่มอบให้อย่างไม่เห็นแก่ตัวในเรื่องกีฬา เพื่อให้สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการถกเถียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลยุทธ์ที่คุณตัดสินใจปฏิบัติตาม

ในบริบทดังกล่าว อย่าลืมว่าในกฎบัตรฉบับใหม่

คุณได้เขียนไว้ว่าหน่วยงานสาธารณะ – อ้างอิงถึง – “มีสิทธิและหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรที่พวกเขามอบให้ในนามของสังคมอย่างเหมาะสม” ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและการควบคุมนี้สามารถ – และควรในความคิดของฉัน – เชื่อมโยงกับเกณฑ์สำหรับการกำกับดูแลที่ดีในองค์กรที่คุณสนับสนุนด้วยเงินของผู้เสียภาษี 

คุณไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลโนเบลในการ

บริหารเพื่อฝึกฝนธรรมาภิบาล องค์กรกีฬาสามารถดำเนินขั้นตอนสำคัญๆ ผ่านความคิดริเริ่มง่ายๆ เช่น ให้ความโปร่งใสอย่างเต็มที่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รับรองกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ดีสำหรับการตัดสินใจ และแนะนำความรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกนี่เป็นภัยคุกคามต่อเอกราชของกีฬาหรือเสรีภาพในการสมาคมหรือไม่? ไม่เลย. 

เสรีภาพในการสมาคมเป็นสิทธิสากลที่จัดตั้งขึ้น

ในกฎบัตรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ แต่การรับเงินสาธารณะเพื่อสมาคมไม่ใช่สิทธิมนุษยชน และการจัดการที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงถือเป็นการเสียเงินสาธารณะ ในกรณีที่ร้ายแรงถือเป็นอาชญากรรมนอกจากนี้ สหพันธ์กีฬาหลายแห่งได้สร้างธุรกิจที่ทำกำไรโดยใช้สถานะของตนในฐานะสมาคมอิสระเป็น

โล่กำบังการปฏิบัติที่น่าสงสัย 

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องจัดให้มีกฎหมาย

เพื่อไม่ให้สมาคมกีฬาถูกแย่งชิงโดยองค์ประกอบทางอาญา เช่น ที่เกิดขึ้นบ่อยเกินไปในปัจจุบันการกำหนดเกณฑ์ที่เป็นกลางสำหรับการสนับสนุนสาธารณะต่อกีฬาไม่ได้บ่อนทำลายเสรีภาพของสมาคม แต่เป็นการปกป้องเสรีภาพจากการละเมิด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเงินสาธารณะจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณอาจประหยัดเงินได้ด้วย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว UK Sport ประหยัดเงินได้ 9 ล้านปอนด์

เนื่องจากปิงปองไม่ตรงตามเกณฑ์การกำกับดูแลในการรับการสนับสนุนเมื่อไม่ถึงสองปีที่แล้ว Play the Game ได้วิเคราะห์มาตรฐานการกำกับดูแลขั้นพื้นฐานของสหพันธ์โอลิมปิกระหว่างประเทศทั้ง 35 สหพันธ์ ดังที่คุณเห็นในโปสเตอร์ของเราในห้องโถงนิทรรศการ สองในสามของสหพันธ์ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์พื้นฐานเพียงครึ่งหนึ่ง

Credit : สล็อตแตกง่าย เว็บตรง